Paula Klami-Wetterstein

Universitetslärare, Rättsvetenskap
E-post: paula.klami@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216575
Telefon: +358-2-2154323


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Avtalsvite och dess funktioner i det avtalsrättsliga systemet - några anmärkningar från ett finskt perspektiv (2018)
Paula Klami-Wetterstein
Jure
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Letter of intent och ansvarsgrundande tillit. (2007)
Klami-Wetterstein Paula
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Från förhandlingsfrihet till förhandlingsbundenhet – ansvarsgrundande förklaringar och beteenden i prekontraktuella tvåpartsförhållanden. Lectio præcursoria. (2016)
Paula Klami-Wetterstein
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kuntotarkastajan vastuu ja toimeksiantajan vastapuolen reklamaatiovelvollisuus (2016)
Paula Klami-Wetterstein
Oikeustieto
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Sisältyikö kauppakirjassa mainittuun hintaan arvonlisävero? Muutamia ajatuksia sopimuksen tulkinnasta. (2016)
Paula Klami-Wetterstein
Oikeustieto
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Yhteisomistajan oikeudesta asumiskorvaukseen (2016)
Paula Klami-Wetterstein
Oikeustieto

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51