Sarah Wikner

University Teacher, Languages
Email: sarah.wikner@abo.fi


Peer-reviewed publications

G5 Doctoral dissertation (article)
Svenskan i Helsingfors. Uppfattningar, perception och variation (2019)
Sarah Wikner
A1 Journal article (refereed)
Förhållandet mellan uppfattningar, perception och produktion i svenskan i Helsingfors (2017)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A1 Journal article (refereed)
Att undersöka lyssnares perception av regional variation (2015)
Saara Haapamäki, Sarah Wikner
Folkmalsstudier
A4 Conference proceedings
Svenskan i Helsingfors och Åbo ur ett folkdialektologiskt perspektiv (2014)
Saara Haapamäki, Sarah Kvarnström
Nordica Helsingiensia
Finska, finskugriska och nordiska institutionen vid Helsingfors universitet
A1 Journal article (refereed)
Svenskan i Helsingfors ur talarnas perspektiv (2014)
Sarah Wikner
Puhe ja kieli
A4 Conference proceedings
Vad kännetecknar Helsingforssvenskan? En studie av några helsingforsares uppfattningar om sitt eget språk (2014)
Sarah Kvarnström
Studia Humaniora Ouluensia
Oulun yliopisto


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Sociala stilar i Helsingfors (2020)
Sarah Wikner
Språkbruk
E1 Popularised article, newspaper article
Helsingforsare om Helsingforssvenskan (2014)
Sarah Wikner
Källan

Last updated on 2020-27-08 at 13:52