Tom Wikman


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Equity, Trust and Autonomy: Perspectives on Teacher Education in Finland (2018)
Jessica Aspfors, Gunilla Eklund, Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
HM studies & Publishing


Other publications

B2 Book section
Tillit och autonomi: perspektiv på lärarutbildningen i Finland (2018)
Sven-Erik Hansén, Tom Wikman
Liber
B2 Book section
Utvärdering och bedömning som en del av lärarens arbete (2017)
Gunnel Knubb-Manninen, Tom Wikman, Sven-Erik Hansén
D1 Article in a trade journal
Går solen upp i öster?
(2014)
Tom Wikman
Läraren
D1 Article in a trade journal
Nya Testamentet som vägkarta till nytt språk (2014)
Tom Wikman
Läraren
D1 Article in a trade journal
Pedagogiskt Guggenheim (2014)
Tom Wikman
Läraren


Other Research Activities


Last updated on 2019-07-08 at 08:08