Marjo Ahlqvist

Studierådgivare, Utbildningsservice, FHPT
E-post: marjo.ahlqvist@abo.fi


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Flumen saxosum sonans: Studia in honorem Gunnar af Hällström (2010)
Marjo Ahlqvist, Anni Maria Laato, Mikael Lindfelt
Åbo Akademis förlag

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:54