Docent

Laura Hollsten

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: laura.hollsten@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216396
Telefon: +358-2-2154596


Yrkesmässiga intressen

Research interests
Environmental history, Global history, History of Science and Knowledge, Human-Animal Studies

Projects
The Place of Animals in the Early Modern Atlantic World
Mobile Metal: Mining and Flows of Mercury in the Early Modern Atlantic World
Geology, knowledge circulation, and global history


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Cotton and Salt: Swedish Colonial Aspirations and the Transformation of Saint Barthélemy in the Eighteenth Century (2020)
Holger Weiss, Laura Hollsten, Stefan Norrgård
Environment and History
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Auraica. Scripta a Societate Porthan edita (2018)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm, Eva Costiander-Huldén, Emil Kaukonen, Heli Rantala, Jyrki Heino
Porthan-seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Eurooppalaisia ja amerikkalaisia eläimiä Pehr Kalmin matkakertomuksessa 1747–1751 (2018)
Laura Hollsten
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Public, private, and experience-based knowledge: Cholesterol knowledge in circulation in Finnish Society, 1970-2010 (2018)
Laura Hollsten
Nordic academic press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vetenskapliga revolutioner i periferin: Mottagandet av relativitetsteorin, kvantfysiken och den moderna matematiken vid Åbo Akademi (2018)
Laura Hollsten, Patrick Sibelius
Åbo Akademi University Press
C2 Redigerat verk
Åbo Akademi och kunskapen. Perspektiv på villkoren för skapandet av vetenskap 1918-2018 (2018)
Laura Hollsten
Åbo Akademis förlag
C2 Redigerat verk
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2017:8 (2017)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C2 Redigerat verk
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2016:7 (2016)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C2 Redigerat verk
Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter (2016)
Fredrik Petersson, Patrik Hettula, Laura Hollsten
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Night Time and Entangled Spaces on Early Modern Caribbean Sugar Plantations (2016)
Laura Hollsten
Journal of Global Slavery
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Uusi teoria universumista (2016)
Laura Hollsten
Suomalaisen kirjallisuuden seura
C2 Redigerat verk
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2015:6 (2015)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Changing the narratives of university history (2015)
Anders Ahlbäck, Laura Hollsten
Kasvatus ja Aika
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Pehr Kalmin Amerikan-matka globaalin ympäristöhistorian näkökulmasta (2015)
Laura Hollsten
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Karibian historiaa ja kulttuuria: Kirjallisuusarvostelu (2019)
Laura Hollsten
Historiallinen Aikakauskirja
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Miljöhistoria - Big History eller små berättelser om människan och naturen? (2019)
Laura Hollsten
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Tankeströmningar och livsöden i det sena 1700-talet (2019)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
O2 Annat
Vaccination på 1700- och 1900-talen (2019)
Laura Hollsten
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
A Linnaean Kaleidoscope. Kirjallisuusarvostelu (2018)
Laura Hollsten
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B2 Bokavsnitt
Inledning: Åbo Akademi och kunskapen (2018)
Laura Hollsten
Åbo Akademi University Press
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kristoffer Ekberg. Mellan flykt och förändring-Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö (2018)
Laura Hollsten
Utopian Studies
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Stenberg-seminaari Turussa (2017)
Laura Hollsten
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Tiedon kiertokulkua 1700-luvun Turussa = Kunskapscirkulation i 1700-talets Åbo (2017)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Juhlavuodet, historian käyttö ja tieteelliset seurat = Jubileer, historiebruk och vetenskapliga samfund (2016)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Itämeren ympäristökriisi Suomessa (2015)
Laura Hollsten
Alue ja Ympäristö -lehti
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Porthanin ajan muuttuvat muistot = Porthan och hans tid i det föränderliga minnet (2015)
Laura Hollsten, Johanna Wasshom
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Suomalainen kulutus idän ja lännen välissä (2015)
Laura Hollsten
Historiallinen Aikakauskirja

Senast uppdaterad 2019-29-08 vid 15:49