Docent

Laura Hollsten

Email: laura.hollsten@abo.fi
Mobile: +358-469216396
Phone: +358-2-2154596


Professional interests

Research interests
Environmental history, Global history, History of Science and Knowledge, Human-Animal Studies,

Projects
The Place of Animals in the Early Modern Atlantic World
Mobile Metal: Mining and Flows of Mercury in the Early Modern Atlantic World
Geology, knowledge circulation, and global history


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Cotton and Salt: Swedish Colonial Aspirations and the Transformation of Saint Barthélemy in the Eighteenth Century (2020)
Holger Weiss, Laura Hollsten, Stefan Norrgård
Environment and History
View on publisher's site
C2 Edited book
Auraica. Scripta a Societate Porthan edita (2018)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm, Eva Costiander-Huldén, Emil Kaukonen, Heli Rantala, Jyrki Heino
Porthan-seura
A3 Book section, Chapters in research books
Eurooppalaisia ja amerikkalaisia eläimiä Pehr Kalmin matkakertomuksessa 1747–1751 (2018)
Laura Hollsten
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
A3 Book section, Chapters in research books
Public, private, and experience-based knowledge: Cholesterol knowledge in circulation in Finnish Society, 1970-2010 (2018)
Laura Hollsten
Nordic academic press
A3 Book section, Chapters in research books
Vetenskapliga revolutioner i periferin: Mottagandet av relativitetsteorin, kvantfysiken och den moderna matematiken vid Åbo Akademi (2018)
Laura Hollsten, Patrick Sibelius
Åbo Akademi University Press
C2 Edited book
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2017:8 (2017)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C2 Edited book
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2016:7 (2016)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
C2 Edited book
Från tidigmoderna rum till samtida rumsligheter (2016)
Fredrik Petersson, Patrik Hettula, Laura Hollsten
Historiska Samfundet i Åbo r.f.
A1 Journal article (refereed)
Night Time and Entangled Spaces on Early Modern Caribbean Sugar Plantations (2016)
Laura Hollsten
Journal of Global Slavery
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Uusi teoria universumista (2016)
Laura Hollsten
Suomalaisen kirjallisuuden seura
C2 Edited book
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita 2015:6 (2015)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Porthan-seura
A1 Journal article (refereed)
Changing the narratives of university history (2015)
Anders Ahlbäck, Laura Hollsten
Kasvatus ja Aika
A1 Journal article (refereed)
Pehr Kalmin Amerikan-matka globaalin ympäristöhistorian näkökulmasta (2015)
Laura Hollsten
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Karibian historiaa ja kulttuuria: Kirjallisuusarvostelu (2019)
Laura Hollsten
Historiallinen Aikakauskirja
B1 Non-refereed journal articles
Miljöhistoria - Big History eller små berättelser om människan och naturen? (2019)
Laura Hollsten
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Tankeströmningar och livsöden i det sena 1700-talet (2019)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
O2 Other
Vaccination på 1700- och 1900-talen (2019)
Laura Hollsten
B1 Non-refereed journal articles
A Linnaean Kaleidoscope. Kirjallisuusarvostelu (2018)
Laura Hollsten
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B2 Book section
Inledning: Åbo Akademi och kunskapen (2018)
Laura Hollsten
Åbo Akademi University Press
B1 Non-refereed journal articles
Stenberg-seminaari Turussa (2017)
Laura Hollsten
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Non-refereed journal articles
Tiedon kiertokulkua 1700-luvun Turussa = Kunskapscirkulation i 1700-talets Åbo (2017)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Non-refereed journal articles
Juhlavuodet, historian käyttö ja tieteelliset seurat = Jubileer, historiebruk och vetenskapliga samfund (2016)
Laura Hollsten, Johanna Wassholm
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Non-refereed journal articles
Itämeren ympäristökriisi Suomessa (2015)
Laura Hollsten
Alue ja Ympäristö -lehti
B1 Non-refereed journal articles
Porthanin ajan muuttuvat muistot = Porthan och hans tid i det föränderliga minnet (2015)
Laura Hollsten, Johanna Wasshom
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
B1 Non-refereed journal articles
Suomalainen kulutus idän ja lännen välissä (2015)
Laura Hollsten
Historiallinen Aikakauskirja

Last updated on 2019-29-08 at 15:49