Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Constitutional Amendment Methods in the Democracies of the World (2015)
Dag Anckar, Lauri Karvonen
Wydawnictwo Sejmowe
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Preferential voting in Finland: How much do candidates matter, and to whom and why? (2014)
Lauri Karvonen


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Drömfabriken Trump [Recension av Laura och Saska Saarikoski: Trump och vredens Amerika] (2017)
Lauri Karvonen
Finsk tidskrift
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Rec. av Frank Aarebrot och Kjetil Evjen: Land, makt och følelser. Stats- og nasjonsbygging. (2015)
Karvonen Lauri
Norsk statsvitenskapelig tidsskrift
B2 Bokavsnitt
Political Language (1995)
Lauri Karvonen, Goran Djupsund , Tom Carlson
Dartmouth

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42