Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nordic Student Teachers’ Views on the Most Efficient Teaching and Learning Methods for Species and Species Identification (2019)
Irmeli Palmberg, Sirpa Kärkkäinen, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula, Christel Persson
Sustainability
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nordic student teachers’ views on the importance of species and species identification: (2018)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Christel Persson, Eija Yli-Panula
Journal of Science Teacher Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
High performance education fails in sustainability?: − A reflection on Finnish primary teacher education (2017)
Lili-Ann Wolff, Pia Sjöblom, Maria Hofman-Bergholm, Irmeli Palmberg
Education Sciences
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
High performance education fails in sustainability? - A reflection on finnish primary teacher education (reprint) (2017)
Lili-Ann Wolff, Pia Sjöblom, Maria Hofman-Bergholm, Irmeli Palmberg
MDPI (Multidisciplinary Digital Publishing Institute)
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kestävä kehitys ja aineenopettajaksi opiskelevien pedagogiset opinnot (2017)
Eija Yli-Panula, Irmeli Palmberg, Eila Jeronen
Ainedidaktisia tutkimuksia
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Systems Thinking for Understanding Sustainability? Nordic Student Teachers’ Views on the Relationship between Species Identification, Biodiversity and Sustainable Development (2017)
Irmeli Palmberg, Maria Hofman-Bergholm, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula
Education Sciences
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Teaching Methods in Biology Education and Sustainability Education Including Outdoor Education for Promoting Sustainability: A Literature Review (2017)
Eila Jeronen, Irmeli Palmberg, Eija Yli-Panula
Education Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Blivande lärares uppfattningar och förståelse av baskunskap i ekologi i Danmark, Finland och Sverige (2016)
Irmeli Palmberg, Gunnar Jonsson, Eila Jeronen, Eija Yli-Panula
NorDiNa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Higher education students' perceptions of environmental issues and media coverage (2016)
Tuula Keinonen, Irmeli Palmberg, Jari Kukkonen, Eija Yli-Panula, Christel Persson, Rytis Vilkonis
Discourse and Communication for Sustainable Education
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Opettajaopiskelijoiden biologian ja maantiedon perustiedon hallinta ja käsitykset perustiedosta (2016)
Eija Yli-Panula, Eila Jeronen, Irmeli Palmberg
Ainedidaktisia tutkimuksia
Turun yliopisto
Suomen ainedidaktinen tutkimusseura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gymnasiets genetik: svårt eller bara ett didaktiskt problem? (2015)
Irmeli Palmberg, Johanna Björk, Kristoffer Kronlund, Mecki Lindén, Marina Sandkvist, Sara Sandström
LUMAT
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nordic-Baltic Student Teachers’ Identification of and Interest in Plant and Animal Species: The Importance of Species Identification and Biodiversity for Sustainable Development (2015)
Irmeli Palmberg, Ida Berg, Eila Jeronen, Sirpa Kärkkäinen, Pia Norrgård-Sillanpää, Christel Persson, Rytis Vilkonis, Eija Yli-Panula
Journal of Science Teacher Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Environmental issues in the media – students’ perceptions in three Nordic-Baltic countries. (2014)
Tuula Keinonen, Yli-Panula Yli-Panula, Maria Svens, Rytis Vilkonis, Christel Persson, Irmeli Palmberg
Journal of teacher education for sustainability
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Artkunskap och intresse för arter hos blivande lärare för grundskolan (2012)
Irmeli Palmberg
NorDiNa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper I Danmark, Finland och Sverige: – I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi. (2011)
Irmeli Palmberg, Eila Jeronen, Maria Svens, Eija Yli-Panula, John Andersson, Gunnar Jonsson
NorDiNa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper I Danmark, Finland och Sverige: I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi (2011)
Irmeli Palmberg, Eila Jeronen, Maria Svens, Eija Yli-Panula, John Andersson, Gunnar Jonsson
NorDiNa
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Klasslärarstuderandes intresse för och kunskaper i biologi och hållbar utveckling (2011)
Irmeli Palmberg, Maria Svens
Ainedidaktisia tutkimuksia
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Naturen, naturvetenskaperna och hållbar utveckling inom lärarutbildningen: – en analys av läroplansutveckling, verklighet och forskning. (2011)
Irmeli Palmberg, Mikaela Hermans, Ida Håkans, Maria Nygård, Pia Sjöblom, Maria Svens
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Latvian 12th grade students’ understanding of particular issues of natural sciences (2011)
Irmeli Palmberg, Gunita Praulite, Janis Gedrovics
Gamtamokslinis Ugdymas
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sensory receptors in the head of Stenostomum leucops. II. Localization of catecholaminergic histofluorescence-ultrastructure of surface receptors. (1993)
Reuter, Joffe, Palmberg
Acta Biologica Hungarica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sensory receptors in the head of Stenostomum leucops. I. Presumptive photoreceptors. (1992)
Palmberg, Reuter
Acta Biologica Hungarica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Development and differentiation of neuronal subsets in asexually reproducing Microstomum lineare. Immunocytochemistry of 5-HT, RF-amide and SCPB. (1989)
Reuter, Palmberg
Histochemistry
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The nervous system of Microstromum lineare (Turbellaria, Macrostomida). I. A fluorescence and electron microscopic study. (1980)
Reuter Maria, Wikgren Minna, Palmberg Irmeli
Cell and Tissue Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ultrastructure of epidermal eyespots of Microstomum lineare (Turbellaria, Macrostomida). (1980)
Palmberg I, Reuter M, Wikgren M
Cell and Tissue Research


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Ekologisk läskunnighet hos elever och hur den kan utvecklas (2013)
Irmeli Palmberg, Erika Ekholm, Mikaela Korin, Johanna Levlin, Alexander Stenroos, Mia Weckman
Natura

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51