Marina Bendtsen

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: marina.bendtsen@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Visions for Teacher Education: Experiences from Finland (2012)
Sven-Erik Hansén, Liselott Forsman, Jessica Aspfors, Marina Bendtsen
Acta Didactica Norge
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Views of the teaching profession: Voices from student teachers and newly qualified teachers (2011)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén, Kaj Sjöholm
Åbo Akademi


Övriga publikationer

B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Finländsk lärarutbildning i förändring - med utgångspunkt i nyblivna lärares erfarenheter (2017)
Marina Bendtsen
Finsk tidskrift
B2 Bokavsnitt
Nya lärare möter skola och klassrum (2017)
Jessica Aspfors, Marina Bendtsen, Sven-Erik Hansén
Studentlitteratur


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:43