Minna Rimpilä

E-post: minna.rimpila@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att spelifiera Topelius – lärarperspektiv på estetiska processer i arbetet med en interaktiv pjäs (2019)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Genom texter och världar. Svenska och litteratur med didaktisk inriktning – festskrift till Ria Heilä-Ylikallio
Åbo Akademis förlag
A4 Konferenspublikationer
Visual Learning and Identity Construction Through Gamification in Visual Art Education (2017)
Matilda Ståhl, Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
Academic Conferences and Publishing International Limited
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Social Semiotics and Art Education in a Blended Learning Space (2016)
Hannah Kaihovirta, Minna Rimpilä
IMAG : The Magazine of Education Through Art

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:45