Christina Nygren-Landgärds

Vicerektor, Ledning
E-post: christina.nygren-landgards@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504089092
Telefon: +358-2-2153413


Referentgranskade publikationer


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:42