Heidi Hellstrand

Projektassistent, Pedagogik
E-post: heidi.hellstrand@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Reliability and validity evidence of the Early Numeracy test for
identifying children at risk for mathematical learning difficulties
(2020)
Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pekka Räsänen, Karin Linnanmäki,
Pirjo Aunio

International Journal of Educational Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Forskningsbaserade kartläggnings- och interventionsmaterial i matematik för elever i Svenskfinland (2019)
Ulrika Ekstam, Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Pirjo Aunio
Tidskrift om lärande och inlärningssvårigheter. NMI Bulletin
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Number Race - computer-assisted intervention for mathematically low-performing first graders (2019)
Heidi Hellstrand, Johan Korhonen, Karin Linnanmaki, Pirjo Aunio
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-18-11 vid 09:22