Ingvar Dahlbacka

Professor, Teologi
E-post: ingvar.dahlbacka@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504096443
Telefon: +358-2-2154286


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Pehr Stenberg och herrnhutismen i Åbotrakten (2020)
Dahlbacka Ingvar
Historisk tidskrift för Finland
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lutherträdgården i Wittenberg. En trädgård till minne av reformationen (2019)
Ingvar Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft - en introduktion (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Skörtdräkten i svenska Österbotten under 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
C2 Redigerat verk
Visioner för en bättre värld: Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Dikten som minnesmedium. Om väckelsens roll i Erik Granviks debutbok Emas (2017)
Ingvar Dahlbacka
Studies on religion and memory
Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En bondson blir präst. Om Pehr Stenbergs väg till prästämbetet under senare delen av 1700-talet i ljuset av hans levernesbeskrivning (2017)
Ingvar Dahlbacka
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Att lära sig av historien : historiebruket i en nekrolog över Fredrik Gabriel Hedberg (2016)
Ingvar Dahlbacka
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Rosenius och Finland (2016)
Ingvar Dahlbacka
Artos & Norma bokförlag
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Shifting Boundaries of Tolerance : A Timely Project (2016)
Ingvar Dahlbacka
Studies on religion and memory
C2 Redigerat verk
The shifting boundaries of tolerance : inclusion, exclusion, and religious communities of memory (2016)
Ingvar Dahlbacka, Kim Groop, Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Evangelifesten som mötesplats (2014)
Ingvar Dahlbacka
Bibliotheca Historico-ecclesiastica Lundensis
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Väckelsekontakter mellan Sverige och Finland under 1800-talet (2014)
Ingvar Dahlbacka
Mittuniversitetet


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Dag för dag – kyrkohistoriskt kalendarium av Carl-Erik Sahlberg (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den himmelska sången: (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Guds kärleks offerväg: (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Guds löften (2020)
Dahlbacka Ingvar
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I Hedbergs fotspår – turista i Åboland (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Nils Gösta Ingmar Nygård (2020)
Dahlbacka Ingvar
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Årsfest med förhinder (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Frönäskursen 1945 (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Gårdfarihandlaren Lilla-Janne och hans andliga värld (2019)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
B2 Bokavsnitt
Ledarskifte inom Evangeliföreningen (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lina Sandell och Kristinestad (2019)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Meta Irene Berg (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E2 Populär monografi
Militärlivet i 1920-talets Finland: Ture Dahlbacka och hans militärdagbok åren 1922-1923 (2019)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Pastor John Gullans på Terjärvbesök (2019)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
B2 Bokavsnitt
Vården på Johannes Bäcks grav (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Adi Sjöblom - den evangeliska rörelsens Lina Sandell (2018)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En fest för alla (2018)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Forskaren och den akademiska läraren (2018)
Ingvar Dahlbacka
Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kyrkoherde Mellberg och söndagsskolan i Terjärv under slutet av 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
B2 Bokavsnitt
Minnen från evangelifester i Västanfjärd och Kimito (2018)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Nåden bär: Doris Djupsjöbacka berättar om sina barndomsminnen (2018)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
Omvändelsemotivet i Adi Sjöbloms författarskap (2018)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
En festresa i evangelifesternas barndom (2017)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En ros i reformationsjubileets trädgård (2017)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
I trötthetens sumpmarker (2017)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tack! (2017)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Carl Olof Rosenius och den evangeliska rörelsen i Finland (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
"Hur ljuvlig är inte din boning, Herre!" : om hur Lutherkyrkan i Helsingfors på nytt blev kyrka (2016)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Julfreden i Åbo - en hundraårig tradition (2016)
Ingvar Dahlbacka
Vinterblommor
B2 Bokavsnitt
Lutherkyrkans altarkors - en märklig historia (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tillbaka hem (2016)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Väckelsens minnesplatser (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Alf Lönnquist in memoriam (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En landsförsamling i fokus (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Fruntimmers Bibelföreningens i Åbo tillkomst (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hundrafemtio år av kvinnlig insats för evangeliet (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Lilla-Janne (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Bokavsnitt
”Skriftligt och muntligt vittnesbörd” (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vill vi väckelse? (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att berätta om Jesus (2014)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962-1982 (2014)
Ingvar Dahlbacka
Kyrkohistorisk årsskrift

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:46