Ingvar Dahlbacka

Professor, Theology
Email: ingvar.dahlbacka@abo.fi
Mobile: +358-504096443
Phone: +358-2-2154286


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Lutherträdgården i Wittenberg. En trädgård till minne av reformationen (2019)
Ingvar Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallinen seura = Finska kyrkohistoriska samfundet
A3 Book section, Chapters in research books
Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft - en introduktion (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A3 Book section, Chapters in research books
Skörtdräkten i svenska Österbotten under 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
C2 Edited book
Visioner för en bättre värld: Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A1 Journal article (refereed)
Dikten som minnesmedium. Om väckelsens roll i Erik Granviks debutbok Emas (2017)
Ingvar Dahlbacka
Studies on religion and memory
Åbo Akademi
A1 Journal article (refereed)
En bondson blir präst. Om Pehr Stenbergs väg till prästämbetet under senare delen av 1700-talet i ljuset av hans levernesbeskrivning (2017)
Ingvar Dahlbacka
Auraica: Scripta A Societate Porthan Edita
A3 Book section, Chapters in research books
Att lära sig av historien : historiebruket i en nekrolog över Fredrik Gabriel Hedberg (2016)
Ingvar Dahlbacka
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Book section, Chapters in research books
Rosenius och Finland (2016)
Ingvar Dahlbacka
Artos & Norma bokförlag
A3 Book section, Chapters in research books
The Shifting Boundaries of Tolerance : A Timely Project (2016)
Ingvar Dahlbacka
Studies on religion and memory
C2 Edited book
The shifting boundaries of tolerance : inclusion, exclusion, and religious communities of memory (2016)
Ingvar Dahlbacka, Kim Groop, Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
A3 Book section, Chapters in research books
Evangelifesten som mötesplats (2014)
Ingvar Dahlbacka
Bibliotheca Historico-ecclesiastica Lundensis
A3 Book section, Chapters in research books
Väckelsekontakter mellan Sverige och Finland under 1800-talet (2014)
Ingvar Dahlbacka
Mittuniversitetet


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Dag för dag – kyrkohistoriskt kalendarium av Carl-Erik Sahlberg (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Guds kärleks offerväg: (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B2 Book section
Guds löften: (2020)
Dahlbacka Ingvar
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
I Hedbergs fotspår – turista i Åboland (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B2 Book section
Nils Gösta Ingmar Nygård (2020)
Dahlbacka Ingvar
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Årsfest med förhinder (2020)
Dahlbacka Ingvar
Sändebudet
B2 Book section
Frönäskursen 1945 (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Gårdfarihandlaren Lilla-Janne och hans andliga värld (2019)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
B2 Book section
Ledarskifte inom Evangeliföreningen (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Lina Sandell och Kristinestad (2019)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Meta Irene Berg (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E2 Popularised monograph
Militärlivet i 1920-talets Finland: Ture Dahlbacka och hans militärdagbok åren 1922-1923 (2019)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka
E1 Popularised article, newspaper article
Pastor John Gullans på Terjärvbesök (2019)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
B2 Book section
Vården på Johannes Bäcks grav (2019)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Adi Sjöblom - den evangeliska rörelsens Lina Sandell (2018)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
En fest för alla (2018)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Forskaren och den akademiska läraren (2018)
Ingvar Dahlbacka
Kyrkohistoriska arkivet vid Åbo Akademi
E1 Popularised article, newspaper article
Kyrkoherde Mellberg och söndagsskolan i Terjärv under slutet av 1800-talet (2018)
Ingvar Dahlbacka
Släkt och hävd
B2 Book section
Minnen från evangelifester i Västanfjärd och Kimito (2018)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Nåden bär: Doris Djupsjöbacka berättar om sina barndomsminnen (2018)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
Omvändelsemotivet i Adi Sjöbloms författarskap (2018)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
En festresa i evangelifesternas barndom (2017)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
En ros i reformationsjubileets trädgård (2017)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
I trötthetens sumpmarker (2017)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Tack! (2017)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Carl Olof Rosenius och den evangeliska rörelsen i Finland (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
"Hur ljuvlig är inte din boning, Herre!" : om hur Lutherkyrkan i Helsingfors på nytt blev kyrka (2016)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Julfreden i Åbo - en hundraårig tradition (2016)
Ingvar Dahlbacka
Vinterblommor
B2 Book section
Lutherkyrkans altarkors - en märklig historia (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Tillbaka hem (2016)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Väckelsens minnesplatser (2016)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Alf Lönnquist in memoriam (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
En landsförsamling i fokus (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Fruntimmers Bibelföreningens i Åbo tillkomst (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Hundrafemtio år av kvinnlig insats för evangeliet (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B2 Book section
Lilla-Janne (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
B2 Book section
”Skriftligt och muntligt vittnesbörd” (2015)
Ingvar Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Popularised article, newspaper article
Vill vi väckelse? (2015)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
E1 Popularised article, newspaper article
Att berätta om Jesus (2014)
Ingvar Dahlbacka
Sändebudet
B1 Non-refereed journal articles
Kirkko, Kekkonen ja politiikka 1962-1982 (2014)
Ingvar Dahlbacka
Kyrkohistorisk årsskrift

Last updated on 2018-19-09 at 19:46