Camilla Koskinen

Akademilektor, Hälsovetenskaper
E-post: camilla.koskinen@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Competence areas of health science teachers – A systematic review of quantitative studies (2018)
Kristina Mikkonen, Tapio Ojala, Tuulikki Sjögren, Arja Piirainen, Camilla Koskinen, Monika Koskinen, Meeri Koivula, Marjorita Sormunen, Terhi Saaranen, Leena Salminen, Minna Koskimäki, Heidi Ruotsalainen, Marja-Leena Lähteenmäki, Outi Wallin, Hanne Mäki-Hakola, Maria Kääriäinen
Nurse Education Today
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Sustainability in care through an ethical practice model: (2018)
Linda Nyholm, Susanne Salmela, Lisbet Nyström, Camilla Koskinen
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hermeneutic application research - finding a common understanding and consensus on care and caring (2017)
Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Nurse leaders as managers of ethically sustainable caring cultures (2017)
Susanne Salmela, Camilla Koskinen, Katie Eriksson
Journal of Advanced Nursing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Understanding and safeguarding patient dignity in intensive care (2017)
Linda Nyholm, Camilla A-L Koskinen
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Caring Science Study on Suffering in Outsidership (2016)
Maria Björkmark, Camilla Koskinen
International Journal of Caring Sciences
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Life with an unwelcome guest – caring in a context of protracted bodily pain (2016)
Camilla Koskinen, Sonja Aho, Linda Nyholm
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
An envisioning about the caring in listening. (2015)
Camilla A.-L. Koskinen, Unni Å Lindström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Drama - Creative Play with Health - Giving Power (2015)
Barbro Mattsson-Lidsle, Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
International Journal of Caring Sciences
C2 Redigerat verk
Hermeneutisk forskningspraxis (2015)
Lisbet Nyström, Camilla Koskinen, Yvonne Näsman
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Vårdpersonalens erfarenheter av datateknolgins inverkan på vårdarbete och vårdrelation (2015)
Sofi Sandås, Camilla Koskinen
Hoitotiede
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Hermeneutic reading of classic texts. (2013)
Camilla A-L. Koskinen, Unni Å. Lindström
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Listening to the Otherness of the Other: Envisioning Listening Based on a Hermeneutical Reading of Lévinas (2013)
Camilla A-L. Koskinen, Unni Å. Lindström
International Journal of Listening
Visa på utgivarens sida
G4 Doktorsavhandling (monografi)
Lyssnande: en vårdvetenskaplig betraktelse (2011)
Camilla Koskinen
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
The Core of Listening – A Model for Caring. (2010)
Koskinen C., Lindström U.Å.
International Journal for Human Caring


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Lyssnande (2017)
Camilla Koskinen
Studentlitteratur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
NCCS - an association with a vision to be the hub for caring science research. (2016)
Camilla Koskinen
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
B2 Bokavsnitt
Hermeneutiskt samskapande genom dialog (2015)
Linda Nyholm, Camilla Koskinen, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Hoitava kuunteleminen [book review] (2012)
Kari Lintuvuori
Diakonian Tutkimus

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:47