Yrkesmässiga intressen

Del av projektet Klasskamp på svenska https://www.abo.fi/projekt/klasskamp-pa-svenska-kps/


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880-1920 (2018)
Anna Sundelin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The things you sent. Mode och mellanhänder i den atlantiska världen under 1700-talet (2013)
Anna Sundelin
Historisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Siirtolaisnaiset kuluttajina 1700-luvun Jamaikalla (2009)
Anna Sundelin
Historiallinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
'My Last Will and Testament', Testamenten och bouppteckningar som källor för forskning kring kvinnors konsumtion 
under tidigmodern tid i England (2008)
Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer

O2 Annat
Berättelser om ”Ryss-Alfred” (2019)
Anna Sundelin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval? (2019)
Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
O2 Annat
Lurendrejare och "falska varor" (2019)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Annat
Smuggling, oförtullade varor och den långa vägen hem (2019)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
O2 Annat
Klädernas kretslopp: textilier i den rörliga småhandeln (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Annat
Kom ihåg varma underkläder i kylan! (2018)
Anna Sundelin
O2 Annat
Med världen i väskan (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Annat
Männen från Mola – att försörja sig på skräp (2018)
Anna Sundelin, Johanna Wassholm
O2 Annat
Ond bråd död (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
O2 Annat
Vad smakade ett besök i kyrkan? (2018)
Anna Sundelin
O2 Annat
Det hängde på håret (2017)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Annat
Från påse på ryggen till handelsbod (2017)
Anna Sundelin
O2 Annat
Tre små gummor skulle gå en gång (2017)
Anna Sundelin
O2 Annat
”Vackra saker, fina saker, köp, köp” (2017)
Anna Sundelin


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-07-02 vid 08:11