Yrkesmässiga intressen

Del av projektet Klasskamp på svenska https://www.abo.fi/projekt/klasskamp-pa-svenska-kps/


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880-1920 (2018)
Anna Sundelin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
Historiska föreningen i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The things you sent. Mode och mellanhänder i den atlantiska världen under 1700-talet (2013)
Anna Sundelin
Historisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Siirtolaisnaiset kuluttajina 1700-luvun Jamaikalla (2009)
Anna Sundelin
Historiallinen Aikakauskirja
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
'My Last Will and Testament', Testamenten och bouppteckningar som källor för forskning kring kvinnors konsumtion 
under tidigmodern tid i England (2008)
Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland


Övriga publikationer

E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-22-05 vid 10:18