Professional interests

Current research project: “Communicating Consumption: Itinerant Pedlars and Cultural Encounters in Finland 1840– 1940”


Research Areas


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
"Det hänger på ett hår". Praktiker, moral och varuflöden i handeln med människohår i Finland 1870-1900 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Kulkukauppiaiden myyntitavaroiden vastaanotto Suomessa vuosina 1880-1920 (2018)
Anna Sundelin
Suomalaisen kirjallisuuden seura
A1 Journal article (refereed)
The things you sent. Mode och mellanhänder i den atlantiska världen under 1700-talet (2013)
Anna Sundelin
Historisk tidskrift
A1 Journal article (refereed)
Siirtolaisnaiset kuluttajina 1700-luvun Jamaikalla (2009)
Anna Sundelin
Historiallinen Aikakauskirja


Other publications

O2 Other
Berättelser om ”Ryss-Alfred” (2019)
Anna Sundelin
E1 Popularised article, newspaper article
Fåfängt slöseri eller aktiva konsumtionsval? (2019)
Anna Sundelin, Johanna Wassholm
Ikaros tidskrift om människan och vetenskapen
O2 Other
Lurendrejare och "falska varor" (2019)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Other
Smuggling, oförtullade varor och den långa vägen hem (2019)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
E1 Popularised article, newspaper article
Finns det plats för klass i Svenskfinlands historia? (2018)
Jonas Ahlskog, Matias Kaihovirta, Yasmin Nyqvist, Anna Sundelin, Holger Weiss, Mats Wickström
Hufvudstadsbladet
O2 Other
Klädernas kretslopp: textilier i den rörliga småhandeln (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Other
Kom ihåg varma underkläder i kylan! (2018)
Anna Sundelin
O2 Other
Med världen i väskan (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Other
Männen från Mola – att försörja sig på skräp (2018)
Anna Sundelin, Johanna Wassholm
O2 Other
Ond bråd död (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
B1 Non-refereed journal articles
Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800-1940 (2018)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
Historisk tidskrift för Finland
O2 Other
Vad smakade ett besök i kyrkan? (2018)
Anna Sundelin
O2 Other
Det hängde på håret (2017)
Johanna Wassholm, Anna Sundelin
O2 Other
Från påse på ryggen till handelsbod (2017)
Anna Sundelin
O2 Other
Tre små gummor skulle gå en gång (2017)
Anna Sundelin
O2 Other
”Vackra saker, fina saker, köp, köp” (2017)
Anna Sundelin


Other Research Activities


Last updated on 2020-07-02 at 08:11