Renata Svedlin

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: renata.svedlin@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219665
Telefon: +358-6-3247535


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kunskapen om skolledarskap - analys i en kontextvariation (2015)
Renata Svedlin
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Change in Pupils’ and Students’ Attitudes toward School as a Function of Age – A Finnish Perspective (2012)
Jari Metsämuuronen, Renata Svedlin, Jovan Ilic
Journal of Educational and Developmental Psychology
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D2 Artikel i en professionell bok
Att forska i praktikhandledning i lärarstudierna (2017)
Renata Svedlin
Jyväskylän yliopisto
B2 Bokavsnitt
Lärarutbildningens spännvidd och den nya läroplanen (2014)
Renata Svedlin
Opetushallitus
Opetushallitus


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51