Lena Englund

Universitetslärare, Språk
E-post: lena.englund@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469215846
Telefon: +358-2-2154725


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Re-examining Settler Discourse in Alexandra Fuller’s Autobiographical Writing (2018)
Lena Englund
Scrutiny2: Issues in English Studies in Southern Africa
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:53