University teacher

Monica Nyholm

Universitetslärare, Företagsekonomi
E-post: monica.nyholm@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216656
Telefon: +358-2-2154211


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:49