Henrik Ringbom

Forskningschef, FSE Gemensamma
E-post: henrik.ringbom@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Combatting Eutrophication in the Baltic Sea: Legal Aspects of Sea-Based Engineering Measures: Legal perspectives (2019)
Henrik Ringbom, Brita Bohman, Saara Ilvessalo
Brill Research Perspectives Law of the Sea
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Regulating Autonomous Ships—Concepts, Challenges and Precedents: (2019)
Henrik Ringbom
Ocean Development and International Law
Visa på utgivarens sida
C1 Bok
The Baltic Sea and the Law of the Sea: Finnish Perspectives (2019)
Timo Koivurova, Henrik Ringbom, Pirjo Kleemola-Juntunen, Stefan Kirchner
Lit verlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Concluding article: The changing regulatory landscape of the Baltic Sea – An analysis (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Marine Policy
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Concluding Remarks: Regulatory Gaps and Broader Governance Patterns in the Baltic Sea (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Introduction: Multi-level regulation in the Baltic Sea region (2018)
Henrik Ringbom, Marko Joas
Marine Policy
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2018)
Ringbom Henrik
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Regulation of ship-source pollution in the Baltic Sea. (2018)
Henrik Ringbom
Marine Policy
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Regulatory Gaps in Baltic Sea Governance: Seected Isues (2018)
Henrik Ringbom
Springer
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tsesis - Landmärken och bottennoteringar (2018)
Henrik Ringbom
Poseidon Förlag AB
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Enforcement of the Sulphur in Fuel Requirements: The Same Only Different (2017)
Henrik Ringbom
Marius
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ship-Source Marine Pollution (2017)
Henrik Ringbom
Cambridge University Press
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The EU and Arctic Shipping (2017)
Henrik Ringbom
Brill
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Unmanned ships and the international regulatory framework (2017)
Robert Veal, Henrik Ringbom
The Journal of International Maritime Law
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Introduction: Port state Jurisdiction: Challenges and Potential (2016)
Cedric Ryngaert, Henrik Ringbom
International Journal of Marine and Coastal Law
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The European Union and International Maritime Law – Lessons for the Asia-Pacific Region? (2016)
Henrik Ringbom
Australian and New Zealand Maritime Law Journal
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduction (2015)
Henrik Ringbom
Brill
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
National Employment Conditions and Foreign Ships – International Law Considerations (2015)
Henrik Ringbom
Marius
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vessel-source pollution (2015)
Henrik Ringbom
Edward Elgar
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Discussion Summary—Working Group: The Prevention of Shipping Accidents (2012)
Henrik Ringbom
Brill
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Global Problem—Regional Solution? International Law Reflections on an EU CO2 Emissions Trading Scheme for Ships (2011)
Ringbom H
International Journal of Marine and Coastal Law
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
EU Regulation 44/2001 and its implications for the international maritime liability conventions (2004)
Henrik Ringbom
Journal of Maritime Law and Commerce
A4 Konferenspublikationer
The ERIKA accident and its effects on EU maritime regulation (2001)
Henrik Ringbom


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Sppeding up the Recovery of the Baltic Sea: Policy, legal and institutional framework and procedures regarding sea-based measures (2018)
Henrik Ringbom, Brita Bohman, Sara Ilvessalo
D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Merioikeus ja Itameri (2017)
Timo Koivurova, Henrik Ringbom, Pirjo Kleemola-Juntunen
Tietosanoma
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
BALEX – a new legal network for the world’s most regulated sea (2016)
Saara Ilvessalo, Henrik Ringbom
Baltic Rim Economies
B2 Bokavsnitt
Besättningslösa fartyg - Juridiska utmaningar (2016)
Henrik Ringbom
Edita
D2 Artikel i en professionell bok
Legal implications of remote and autonomous shipping (2016)
Henrik Ringbom, Felix Collin, Mika Viljanen
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Suomen kansainväliset liikennealan sopimukset: Sopimusten voimaansaattamisen ja EU-lainsäädännön täytäntöönpanon kehittäminen (2016)
Sundelin Oskar;, Suksi Markku, Ringbom Henrik
D1 Artikel i en facktidskrift
Regulating the Baltic Sea (2014)
Henrik Ringbom
Baltic Rim Economies

Senast uppdaterad 2020-06-01 vid 08:09