Professor, chair of private law

Björn Sandvik

Professor, Law Sciences
Email: bjorn.sandvik@abo.fi
Mobile: +358-469219329
Phone: +358-2-2154215


Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Ancillary Duties under the CISG and the Nordic SGAs (2019)
Björn Sandvik
Jure
A1 Journal article (refereed)
Anpassning och tradition i de nordiska köplagarna - några reflektioner (2019)
Björn Sandvik
Svensk Juristtidning
A3 Book section, Chapters in research books
Pragmatism inom finsk kontrakts- och skadeståndsrätt (2019)
Björn Sandvik
Jure
A3 Book section, Chapters in research books
Direkta krav mot tillverkare i finsk rätt - caveat productor (2018)
Björn Sandvik
Djøf Forlag
A3 Book section, Chapters in research books
NJA 1951 s. 130 Selma Thordén (2018)
Björn Sandvik
Poseidon Förlag AB
A3 Book section, Chapters in research books
Prejudikat som ska, bör, kan och inte kan beaktas (2018)
Björn Sandvik
Jure
C1 Book
Contribution to "Restatement of Nordic Contract Law": comments on throughout book (2016)
O. Lando, M.-L. Holle, T. Håstad, B.-E. Konow, P. Moegelvang-Hansen, S. Nystén-Haarala, Á.Ólafsdóttir. L. Zackariasson (editors), Kim Oestergaard, hans Henrik Edlund, Morten Miltgaaed Fogt, René Franz Henschel, Thomas Neuman. Kalle Mäenpää, Olli Norros, Björn Sandvik, Lena Sisula-Tulokas, Vesa Annola, Minna Kaasalainen, Vesa Vainio, Laura Huhtilainen, Onerva-Aulikki Suhonen, Eyvindur G. Gunnarsson, Eiríkur Jónsson, Åsa Ólafsdóttir, Kirsti Lothe Jacobsen, Kai Krüger, Sarah Lea Coates, Siri Fosse Sandve, Herman Bruserud, Amund Bjoeranger Toerum, Anders Mikelsen, Boels Flodgren, Eva Lindell-Frantz, Lars Gorton, Göran Millqvist, Jori Munukka, Stefan sandén, Laila Zackariasson.
Djøf Forlag
A3 Book section, Chapters in research books
Köprättsligt produktansvar - en svårfångad rättsfigur (2016)
Björn Sandvik
Edita
A2 Review article, Literature review, Systematic review
Recension av Måns Jacobsson, Miljöfarliga sjötransporter - internationella skadeståndsregeler, Stockholm Centre for Commercial Law 2015, 252 s. (2016)
Björn Sandvik
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
A1 Journal article (refereed)
Skeppsbyggnadsavtalets rättsliga karaktär och särdrag (2016)
Björn Sandvik
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
A1 Journal article (refereed)
Skeppsbyggnadsavtal från finsk synpunkt (2016)
Björn Sandvik
Marius
A1 Journal article (refereed)
Ren förmögenhetsskada eller allmän förmögenhetsskada? En jämförelse mellan finsk och svensk rätt (2015)
Björn Sandvik
Svensk Juristtidning
C1 Book
Studier i obligationsrätt (2015)
Björn Sandvik
Sandvik Law & Consulting
A1 Journal article (refereed)
Finns det en allmän avtalsrättslig princip om kontrollansvar? Rättsutvecklingen i Finland (2014)
Sandvik Björn
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Utvidgad direktkravsrätt för konsumenter - implikationer för avtalsskrivare (2020)
Björn Sandvik
Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet
B1 Non-refereed journal articles
[Anmälan av] Lasse Simonsen: Prisavslag og erstatning for mangler ved fast eiendom. Gyldendal Norsk Forlag A/S 2019, 150 s. (2019)
Björn Sandvik
Tidsskrift for Rettsvitenskap / Scandinavian Journal of Law
B1 Non-refereed journal articles
Indirekt produktskada, direkt förlust eller särskild utfästelse? Kommentar till köplagsfallet HD 2017:74 (2018)
Björn Sandvik
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
B1 Non-refereed journal articles
EU:s tullkodex och betydelsen av Incoterms - en kortfattad kommentar till HFD 2015:152 (2016)
Björn Sandvik
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland
B1 Non-refereed journal articles
Skeppsbyggnadsavtalets rättsliga utgångspunkter (2016)
Björn Sandvik
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Beslutsklimatet verkar vara osunt (2014)
Sandvik Björn
Hufvudstadsbladet
E1 Popularised article, newspaper article
Det finns en gräns (2014)
Sandvik Björn
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
HD 2014:61 om ett regresskrav för avtalsvite som direkt eller indirekt förlust - pest eller kolera? (2014)
Björn Sandvik
Tidskrift utgiven av juridiska föreningen i Finland

Last updated on 2018-19-09 at 19:49