Tom Gullberg

Akademilektor, Pedagogik
E-post: tom.gullberg@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219493
Telefon: +358-6-3247350


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En komparativ förståelse av ämnesdidaktiska prepositioner (2019)
Mårten Björkgren, Eva Ahlskog-Björkman, Nina Enkvist, Tom Gullberg
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Historieundervisning och historiebruk i en språklig minoritetskontext - Identitetsformande undervisning i minoritetsskolor i Danmark, Tyskland och Finland (2015)
Tom Gullberg
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A4 Konferenspublikationer
Kritiskt tänkande genom undervisning i historia? (2014)
Tom Gullberg
Fagbokforlaget
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Mot en ämnesöverskridande helhetssyn - ett digitalt utvecklingsprojekt i finländsk lärarutbildning (2014)
Mårten Björkgren, Tom Gullberg, Charlotta Hilli
Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Integrativ ämnesdidaktik (2008)
Gullberg Tom, Björkgren Mårten
Pedagogiska fakulteten. Rapport


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Gränsöverskridande möten och demokratiska samtal (2017)
Tom Gullberg, Mårten Björkgren, Mikaela Björklund
Jyväskylän yliopisto


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51