Docent

Blanka Henriksson

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: blanka.henriksson@abo.fi


Biografi

  • Forskningsledare i nordisk folkloristik (1.11.2019-31.5.2020)
  • Projektforskare "Vardagens rum", Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi (1.11.2018-31.10-2019)
  • Universitetslärare i Kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik (tjänstledig - 31.5.2020)

  • Docent i folkloristik med fördjupning i kulturanalys 2019
  • Filosofie doktor i nordisk folkloristik 2007 med avhandlingen "Var trogen i allt" - den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980
Yrkesmässiga intressen

Forskningsintressen:
Identitetsprocesser, migration och mobilitet i en nordisk kontext, minoritet, upplevda och föreställda gränser.
Det vardagliga och det triviala. Det äckliga.
Barnfolklore.

Pågående projekt:
  • "Go West! Life is Better There?" - unga finlandssvenskar i Sverige berättar om sin migration, Åbo Akademi, projektledare FD Blanka Henriksson
  • "Vardagens rum" Svensk kultur i Finland under 1900-talet - traditionsvetenskapliga perspektiv. Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi, projektledare professor Fredrik Nilsson

Avslutade projekt:
  • Bitar av samma pussel - intersektionella perspektiv på det svenska i Finland, Svenska litteratursällskpaet/Åbo Akademi, projektledare docent Sven-Erik Klinkmann
  • När man talar om trollen, arkivpedagogiskt projekt för lågstadieundervisning, Åbo Akademi


Forskningsområden


Nyckelord

Folklore, Kulturanalys, kulturell identitet, Migration, narrative genre, Nordic traditions, tradition


Referentgranskade publikationer

C2 Redigerat verk
Budkavlen. Den problematiserade kroppen: Tidskrift för etnologi och folkloristik (2019)
Hansson Kristofer, Bäckman Maria, Metsämäki Lina, Högström Karin, Idvall Markus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowing Fatbergs. Waste as Matter, Monster and Mystery: (2019)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Ethnologia Scandinavica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"It's alive!" Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker (2018)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Budkavlen
C2 Redigerat verk
Laboratorium för folk och kultur 1/2018: Island (2018)
Henriksson Blanka, Bergman Johan
Föreningen Brages sektion för folklivsforskning
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En lock från det förgångna. Hårartefakter och rituella praktiker (2017)
Henriksson Blanka
Svenska landsmål och svenskt folkliv
C2 Redigerat verk
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduktion (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Snusförbudet är ett hån mot vår finlandssvenska kultur!!!": Språklig identitet, region och klass i finlandssvensk snusdebatt 2008–2011 (2017)
Blanka Henriksson
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten (2017)
Blanka Henriksson, Andreas Häger
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
När man talar om trollen – berättelser om det okända (2015)
Blanka Henriksson
Rig - kulturhistorisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"De hade haft samma verser i poesialbumen": poesialbumet som symbol i skönlitterära texter (2011)
Henriksson B
Svenska landsmål och svenskt folkliv
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Havet som symbol i minnesverserna (2005)
Henriksson B
Skärgård
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vänskap på schemat : frågelistor i undervisningen (2005)
Henriksson B


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter (2019)
Kepsu Kaisa, Henriksson Blanka
B2 Bokavsnitt
Vilka är trollen? (2019)
Henriksson Blanka
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Island: sagornas ö: Laboratorium 1/2018 (2018)
Henriksson Blanka
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kampen om snuset och identiteten (2014)
Henriksson Blanka
Källan
E2 Populär monografi
Trollen och vi: folkliga föreställningar i Svenskfinland (2012)
Henriksson Blanka
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Familjen i poesialbumen (2010)
Henriksson B
Etnologiske studier
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Tills döden ändar mina dar : döden i minnesböckerna (2005)
Henriksson B
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Eviga vänner och flitiga flickor: minnesversernas budskap (2004)
Henriksson B
Källan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Valfrihet och oskrivna regler : karnevalernas tid och rum (2004)
Henriksson B
Laboratorium för folk och kultur


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-08-11 vid 13:10

Dela länk