Docent

Blanka Henriksson

Universitetslärare, Kultur, historia och filosofi
E-post: blanka.henriksson@abo.fi


Biografi

  • Forskningsledare i nordisk folkloristik (1.11.2019-31.5.2020)
  • Projektforskare "Vardagens rum", Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi (1.11.2018-31.10-2019)
  • Universitetslärare i Kulturanalys med inriktning mot etnologi och folkloristik (tjänstledig - 31.5.2020)

  • Docent i folkloristik med fördjupning i kulturanalys 2019
  • Filosofie doktor i nordisk folkloristik 2007 med avhandlingen "Var trogen i allt" - den goda kvinnan som konstruktion i svenska och finlandssvenska minnesböcker 1800-1980
Yrkesmässiga intressen

Forskningsintressen:
Identitetsprocesser, migration och mobilitet i en nordisk kontext, minoritet, upplevda och föreställda gränser.
Det vardagliga och det triviala. Det äckliga.
Barnfolklore.

Pågående projekt:
  • "Go West! Life is Better There?" - unga finlandssvenskar i Sverige berättar om sin migration, Åbo Akademi, projektledare FD Blanka Henriksson
  • "Vardagens rum" Svensk kultur i Finland under 1900-talet - traditionsvetenskapliga perspektiv. Svenska litteratursällskapet/Åbo Akademi, projektledare professor Fredrik Nilsson

Avslutade projekt:
  • Bitar av samma pussel - intersektionella perspektiv på det svenska i Finland, Svenska litteratursällskpaet/Åbo Akademi, projektledare docent Sven-Erik Klinkmann
  • När man talar om trollen, arkivpedagogiskt projekt för lågstadieundervisning, Åbo Akademi


Forskningsområden


Nyckelord

Folklore, Kulturanalys, kulturell identitet, Migration, narrative genre, Nordic traditions, tradition


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Knowing Fatbergs. Waste as Matter, Monster and Mystery (2019)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Ethnologia Scandinavica
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"It's alive!" Om upptäckten av ett fettberg i Londons kloaker: (2018)
Henriksson Blanka, Sund Ann-Helen
Budkavlen
C2 Redigerat verk
Laboratorium för folk och kultur 1/2018: Island (2018)
Henriksson Blanka, Bergman Johan
Föreningen Brages sektion för folklivsforskning
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
En lock från det förgångna. Hårartefakter och rituella praktiker (2017)
Henriksson Blanka
Svenska landsmål och svenskt folkliv
C2 Redigerat verk
Föreställda finlandsvenskheter: Intersektionella perspektiv på det svenska i Finland (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Introduktion (2017)
Klinkmann Sven-Erik, Henriksson Blanka, Häger Andreas
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"Snusförbudet är ett hån mot vår finlandssvenska kultur!!!": Språklig identitet, region och klass i finlandssvensk snusdebatt 2008–2011 (2017)
Blanka Henriksson
Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Tidningsdebatt om hot mot den finlandssvenska minoriteten (2017)
Blanka Henriksson, Andreas Häger
Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
När man talar om trollen – berättelser om det okända (2015)
Blanka Henriksson
Rig - kulturhistorisk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
"De hade haft samma verser i poesialbumen": poesialbumet som symbol i skönlitterära texter (2011)
Henriksson B
Svenska landsmål och svenskt folkliv
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Havet som symbol i minnesverserna (2005)
Henriksson B
Skärgård
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vänskap på schemat : frågelistor i undervisningen (2005)
Henriksson B
Studentlitteratur


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Hjärnflykt eller inte? Del II. Svenskspråkig ungdomsflyttning till Sverige: trender och drivkrafter (2019)
Kepsu Kaisa, Henriksson Blanka
B2 Bokavsnitt
Vilka är trollen? (2019)
Henriksson Blanka
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Island: sagornas ö: Laboratorium 1/2018 (2018)
Henriksson Blanka
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Kampen om snuset och identiteten (2014)
Henriksson Blanka
Källan
E2 Populär monografi
Trollen och vi: folkliga föreställningar i Svenskfinland (2012)
Henriksson Blanka
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Familjen i poesialbumen (2010)
Henriksson B
Etnologiske studier
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Tills döden ändar mina dar : döden i minnesböckerna (2005)
Henriksson B
Laboratorium för folk och kultur
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Eviga vänner och flitiga flickor: minnesversernas budskap (2004)
Henriksson B
Källan
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Valfrihet och oskrivna regler : karnevalernas tid och rum (2004)
Henriksson B
Laboratorium för folk och kultur


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-08-11 vid 13:10