Ruut Kummala

E-post: ruut.kummala@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Stiffness and swelling characteristics of nanocellulose films in cell culture media (2018)
Ruut Kummala, Wenyang Xu, Chunlin Xu, Martti Toivakka
Cellulose
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Antibacterial properties of nanostructured glass surfaces (2015)
Ruut Kummala

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:50