Jakob Dahlbacka

Projektforskare, Teologi
E-post: jakob.dahlbacka@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216737
Telefon: +358-2-2154638


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den jungbergska kontroversen: Ett uttryck för pietismens mobiliserande kraft i 1850-talets Munsala? (2018)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft - en introduktion (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
C2 Redigerat verk
Visioner för en bättre värld: Pietismen som transnationell, reformatorisk och utopisk drivkraft (2018)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka, Elin Malmer
Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The Old Cathedral of Vyborg: A Spatial Memory Palimpsest (2017)
Jakob Dahlbacka
IRF Press
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The Ostrobothnian Bible Belt. A landmark on the mental landscape (2017)
Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ (2017)
Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Studies on religion and memory
C2 Redigerat verk
Väckelser som minnes- och meningsskapande narrativ (2017)
Jakob Dahlbacka, Kim Groop
Studies on religion and memory
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
För Gud och fosterland : religiöst historiebruk i Anders Svedbergs historieskrivning (2016)
Jakob Dahlbacka
Teologinen Aikakauskirja
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Med historien som vittne : Anders Svedbergs bruk av historien som argument för religionsfrihet (2016)
Jakob Dahlbacka
Bibliotheca historico-ecclesiastica lundensis
Lunds universitet, Centrum för teologi och religionsvetenskap
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Religious uses of history as inclusion and exlusion (2016)
Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
Studies on religion and memory
C2 Redigerat verk
The shifting boundaries of tolerance : inclusion, exclusion, and religious communities of memory (2016)
Ingvar Dahlbacka, Kim Groop, Jakob Dahlbacka
Studies on religion and memory
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Inklusion genom exklusion : Anders Svedbergs antikatolicism som exempel på kollektivt historiemedvetande (2014)
Jakob Dahlbacka
Suomen kirkkohistoriallisen seuran vuosikirja


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
”Hemåt” – tankar kring ett ord som definierat en rörelse (2020)
Jakob Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mod inför nya utmaningar: (2020)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om kristen gemenskap (2020)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Att inte se och ändå tro (2019)
Jakob Dahlbacka
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Att vårda skapelsen: Intervju med Sara Willberg (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Bomberna över Lutherkyrkan i Helsingfors (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Bättre folk? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Du död, var är din seger? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Julkrubban (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Julstjärnan från Herrnhut (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E2 Populär monografi
Militärlivet i 1920-talets Finland: Ture Dahlbacka och hans militärdagbok åren 1922-1923 (2019)
Ingvar Dahlbacka, Jakob Dahlbacka
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Missionsfält och hemmaplan - båda stöttar de varandra (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om dessa tiga, skola buskarna ropa (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Skådeplatsen för påskens händelser - det föreställda, det verkliga och det förlovade (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Väckelserörelsernas styrka (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Årsfest i Kristinestad, en god vana? (2019)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
60-sekunders-metoden (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Arbetslös i Guds tjänst? (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den förberedande fastan (2018)
Jakob Dahlbacka
Vinterblommor
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lycklig? (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Pengarna hittade efter 83 år (2018)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En god och trogen tjänare? (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I stort som smått (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kampen om kampen (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Luthers 95 teser (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Och mörkret har inte övervunnit det (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Reformationens utbredning och betydelse (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sakramenten (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sekulariseringens rötter (2017)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
B2 Bokavsnitt
Wittenberg som minnesplats och minnesförmedlare (2017)
Jakob Dahlbacka
Hemåt. Evangelisk årsbok
SLEF-Media
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En moders vånda (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ett budskap för vår tid (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
I ditt anletes svett (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Med erfarenhet av träsket (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ändå aldrig rådlösa (2016)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Herrens bön (2014)
Jakob Dahlbacka
Sändebudet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Uskonnollinen historiankäyttö Anders Svedbergillä (2014)
Jakob Dahlbacka
Gladiolus


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51