Professor

Elina Pirjatanniemi

Professor, Rättsvetenskap
E-post: elina.pirjatanniemi@abo.fi
Mobiltelefon: +358-504013735
Telefon: +358-2-2154322


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Victims of Trafficking in the Migration Discourse: A Conceptualisation of Particular Vulnerability (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hart Publishing
Tietosanoma
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Pathways for Future Generations in Existing Legal Human Rights Provisions (2018)
Elina Pirjatanniemi
Routledge
Edita
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Lapsen oikeuksien yleissopimus ja lasten oikeus palveluihin (2017)
Pirjatanniemi Elina
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Kauppakaari, Lakimiesliiton Kustannus
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kouluttautuminen terroristisen rikoksen tekemistä varten kriminaalipoliittisena haasteena (2015)
Elina Pirjatanniemi
Defensor Legis
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ihmisoikeuksien haasteita (2014)
Koivurova Timo, Pirjatanniemi Elina
Tietosanoma
C2 Redigerat verk
Ihmisoikeuksien käsikirja (2014)
Timo Koivurova, Elina Pirjatanniemi
Tietosanoma
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Ihmisoikeuksien lyhyt historia (2014)
Timo Koivurova, Pirjatanniemi
Tietosanoma
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kansainväliset ihmisoikeuksien valvontajärjestelmät (2014)
Timo Koivurova, Elina Pirjatanniemi
Tietosanoma
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Kansalliset ihmisoikeuksien valvontajärjestelmät (2014)
Timo Koivurova, Elina Pirjatanniemi
Tietosanoma
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Muukalaisia ja muita ihmisiä (2014)
Pirjatanniemi Elina
Lakimies
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Vammaisten henkilöiden ihmisoikeudet (2014)
Elina Pirjatanniemi
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Yksilöt, ryhmät ja ihmisoikeudet (2014)
Timo Koivurova, Elina Pirjatanniemi
Tietosanoma
C1 Bok
Ympäristörikokset (2001)
Elina Pirjatanniemi


Övriga publikationer

D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Franet National contribution to the Fundamental Rights Report 2020 - Finland (2020)
Elina Pirjatanniemi, Juha Lavapuro, Kristiina Vainio, Katarina Frostell, Johanna Vanto, Samuli Melart, Susanna Lundell,
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Besluten om barnens bästa fattas inte på sociala medier eller i statsrådsborgen (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hallituksella näytön paikka turvapaikka- ja pakolaispolitiikassa (2019)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hur tänker de rika? (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Joulua ei ole peruutettu (2019)
Pirjatanniemi Elina
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Klimatångest? Klimatförändringen är framför allt en politisk fråga (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kysellään hankalia (2019)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Matkalla taas: (2019)
Pirjatanniemi Elina
Oikeus
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Meillä on oikeus hyvään hallintoon (2019)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mera invandring, ja tack (2019)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
När journalister ringer (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Oikeus huolenpitoon (2019)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ombytta roller i Addis Abeba (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om religionsfrihet och julfester: Varför majoritetsargumentet inte alltid håller (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ordlösa konstverk förklarar flyktingskapets fasor (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Professorns första decennium (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Professorns ord var befriande: Våga vila! (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Qatar haastoi urheilun eettisyyden (2019)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tankar om stafetten (2019)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Aktivistens bekännelser (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Avioon robotin kanssa? (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Försök och misstag (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Hälsofostran i tingsrätten (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Järkevämpää työnjakoa (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kampen om herrklubbar (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kansallissosialismia pitää vastustaa (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kan vi rädda dem? (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mitä voisit tehdä toisin? (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Oikeusministeriöllä ratkaisevan päätöksen paikka (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om statens ansvar (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Provokation, nej tack (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Sterilisering av transpersoner (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Unohtuivatko ihmisoikeudet? (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
D2 Artikel i en professionell bok
Uskonnonvapauden kipupisteitä (2018)
Elina Pirjatanniemi
Visa på utgivarens sida
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Våra folkvalda (2018)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ympäristöarvot vahvasti osaksi ihmisoikeuksia (2018)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Aktivistit uskaltavat ajatella itse (2017)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
DDR-henkisistä oraakkeleista (2017)
Pirjatanniemi Elina
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
En midsommarnattsdröm (2017)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Häirintä saatava kuriin (2017)
Pirjatanniemi Elina
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Ihana, kauhea palaute (2017)
Pirjatanniemi Elina
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Inre angelägenhet? (2017)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Iskun jälkeen (2017)
Pirjatanniemi Elina
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kapinoivat papit (2017)
Pirjatanniemi Elina
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kära grannar (2017)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Miltei pelleilyksi meni (2017)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om alpackor (2017)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om de bokstavstrogna (2017)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
B2 Bokavsnitt
Om språkets makt och hatiskt prat (2017)
Elina Pirjatanniemi
Åbo Akademi
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Poliisi somettaa (2017)
Pirjatanniemi Elina
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Syrjintä kielletty ravintoloissakin (2017)
Pirjatanniemi Elina
Turun Sanomat
B2 Bokavsnitt
The Pedagogics of Interdisciplinary Human Rights Education (2017)
Elina Pirjatanniemi
EIUC European Inter-University Centre for Human Rights and Democratisation
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tillbaka till Åbo (2017)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tjejsnack (2017)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Tjena Donald, hur är läget? (2017)
Elina Pirjatanniemi
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Aika käy vähiin Aleppossa (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
D2 Artikel i en professionell bok
Analyysi perus- ja ihmisoikeuksista (2016)
Pirjatanniemi Elina
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Eväitä politiikkaan (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Huoli oikeusjärjestyksen arvopohjasta (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
B2 Bokavsnitt
Hur utbildar man goda jurister? (2016)
Pirjatanniemi Elina
Edita
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Illegala barn (2016)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Jag är en europé (2016)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om konsten att debattera (2016)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Om kvinnofrid (2016)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Papper och penna (2016)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
På resa (2016)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Saavutuksesta saa iloita (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Spindeln och strumpan (2016)
Pirjatanniemi Elina
Hufvudstadsbladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vastuusta ei voi livetä (2016)
Pirjatanniemi, Elina
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Yksi ulos, yksi sisään (2016)
Elina Pirjatanniemi
Turun Sanomat
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Den förbjudna kärleken: Kolonialismens paradoxala arv (2014)
Pirjatanniemi Elina
Fredsposten
B1 Icke-referentgranskade tidskriftsartiklar
Pirjola, Jari. Dark and bright sides of human rights. Towards pragmatic evaluation (2014)
Pirjatanniemi Elina
Lakimies
D1 Artikel i en facktidskrift
Joukkotuhonta - Kansallinen rikosoikeus kohtaa kansainvälisen rikoksen (2009)
Mikaela Heikkilä, Elina Pirjatanniemi
Haaste


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-23-04 vid 14:22