Brita Wårvik

Forskningsledare, Språk
Akademilektor, Språk
Lektor, Språk
E-post: brita.warvik@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469215847
Telefon: +358-2-2154360


Referentgranskade publikationer

A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Year's Work in Old English Studies 2011: Syntax (2017)
Eugene Green, Matti Kilpiö, Douglas Simms, Brita Wårvik
Old English newsletter
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Continuity and quantity: Testing iconicity hypotheses on the continuities of time and participants in Old English narrative prose: (2014)
Brita Wårvik
Journal of Historical Pragmatics
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Year's work in Old English studies 2010: Syntax (2014)
Matti Kilpiö, Brita Wårvik
Old English newsletter
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Participant continuity and narrative structure: Defining discourse marker functions in Old English (2013)
Brita Wårvik
Folia Linguistica Historica
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Peak-marking strategies in Old English narrative prose (2013)
Brita Wårvik
Style
G5 Doktorsavhandling (artikel)
Perspectives on narrative discourse markers: focus on Old English þa (2013)
Brita Wårvik
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
Year's Work in Old English Studies 2009: Syntax (2013)
Matti Kilpiö, Brita Wårvik
Old English newsletter
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Connective or 'disconnective' discourse marker?: Old English þa, multifunctionality and narrative structuring (2011)
Brita Wårvik
Studies in Variation, Contacts and Change in English
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Grounding (2011)
Brita Wårvik
John benjamins
Visa på utgivarens sida
C2 Redigerat verk
Humane Readings: Essays on literary mediation and communication in honour of Roger D. Sell (2009)
Jason Finch, Martin Gill, Iris Lindahl-Raittila, Inna Lindgrén, Tuija Virtanen, Brita Wårvik
John benjamins
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Teaching by stories: Ælfric’s instructive narratives (2009)
Brita Wårvik
John benjamins
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
What is Foregrounded in Narratives: Hypotheses for the Cognitive Basis of Foregrounding (2004)
Brita Wårvik
De Gruyter


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:48