Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Perspectives on using video recordings in conversation analytical studies on learning in interaction (2014)
Rusk Fredrik, Pörn Michaela, Sahlström Fritjof, Slotte-Lüttge Anna
International Journal of Research and Method in Education
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Everything, everywhere, all the time: Advantages and challenges in the use of extensive video recordings of children (2012)
Fredrik Rusk, Michaela Pörn, Fritjof Sahlström, Anna Slotte-Lüttge
Faculty of Education, Åbo Akademi University
B2 Bokavsnitt
Händelser i tv-soffan: Samtal språk och program utgående från några flerspråkiga 6-8-åriga barns tv-tittande (2010)
Anna Slotte-Lüttge, Fredrik Rusk
Åbo Akademi, pedagogiska fakulteten

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51