Caroline Doktar

PhD Student, Education
Research Associate, Education


Peer-reviewed publications


Other publications

D1 Article in a trade journal
På upptäcktsfärd genom grammatikdidaktik i nyutkomna läromedel (2011)
Caroline Doktar
Arena för modersmål och litteratur : Medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
D1 Article in a trade journal
Språklabba: Att prata om grammatik är för tråkigt, därför vill jag hellre skriva om Språklabba (2007)
Lindholm Caroline
Arena för modersmål och litteratur : Medlemsblad för Svenska modersmålslärarföreningen i Finland r.f.
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Språklabba: Ett exempel på transformation av grammatikdidaktik från teori till praktik (2007)
Lindholm Caroline


Other Research Activities


Last updated on 2019-19-06 at 08:08