Research Fellow

Marina Lindell

Email: marina.lindell@abo.fi
Mobile: +358-469216586
Phone: +358-6-3247154


Peer-reviewed publications

A1 Journal article (refereed)
Citizens' Attitudes Towards Municipal Mergers: – Individual‐level Explanations (2020)
Kim Strandberg, Marina Lindell
Scandinavian Political Studies
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Deliberative Walks: citizen participation in local-level planning processes (2020)
Marina Lindell, Peter Ehrström
European Political Science
View on publisher's site
A3 Book section, Chapters in research books
Politisk inkludering bland finlandssvenskar (2020)
Thomas Karv, Marina Lindell, Lauri Rapeli
A1 Journal article (refereed)
A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg
Scandinavian Political Studies
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper, (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Politiikka
View on publisher's site
A1 Journal article (refereed)
What drives the polarisation and moderation of opinions? Evidence from a Finnish citizen deliberation experiment on immigration (2017)
Marina Lindell, André Bächtiger, Kimmo Grönlund, Kaisa Herne, Maija Setälä, Dominik Wyss
European Journal of Political Research
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Deliberation och åsiktsförändring: en studie av individegenskaper och gruppkontext (2015)
Marina Lindell
A2 Review article, Literature review, Systematic review
James S. Fishkin: When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation (2010)
Marina Lindell
Politiikka


Other publications

B2 Book section
Konklusion: hög tillit och regionala skillnader (2020)
Lauri Rapeli, Marina Lindell, immo Grönlund
B2 Book section
Politisk inkludering bland finlandssvenskar: (2020)
Thomas Karv, Marina Lindell, Lauri Rapeli
E1 Popularised article, newspaper article
Genomtänkta åsikter (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Långsiktighet gynnar oss alla (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Mind the gap! (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Rationalitet versus känslor (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Synliggör socialt ansvar genom sociala bokslut (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
”The Big Five” förklarar en del (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Varför forska i finlandssvenskar? (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Vill du sitta i ett medborgarparlament? (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Finland missköter samefrågorna. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Katalonien versus Spanien. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Kolumn: Sociala mediers roll i #metoo (2017)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Kolumn: Ta steget ut ur din åsiktsbubbla (2017)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Lokal demokrati på frammarsch. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Medborgarna förnyar Irland. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Popularised article, newspaper article
Skarven vid vägen en signal (2017)
Marina Lindell
Vasabladet
D1 Article in a trade journal
“Benchmarking” Deliberative Quality across Sites (2016)
André Bächtiger, Marina Lindell
PolComm Report
D4 Published development or research report or study
Språkbarometern 2004-2016: Språkklimat och språklig service i tvåspråkiga kommuner (2016)
Marina Lindell
D4 Published development or research report or study
Från opinion till deliberation (2008)
Marina Lindell
E3 Edited popular book
Metodantologi – tankar bakom pedagogiska metoder (2007)
Marina Lindell
Svenska folkskolans vänner
G2 Master’s thesis, polytechnic Master’s thesis
Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien. (1998)
Marina Lindell


Other Research Activities


Last updated on 2019-25-01 at 13:38