Research Fellow

Marina Lindell

E-post: marina.lindell@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469216586
Telefon: +358-6-3247154


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Citizens' Attitudes Towards Municipal Mergers: – Individual‐level Explanations (2020)
Kim Strandberg, Marina Lindell
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Deliberative Walks: citizen participation in local-level planning processes (2020)
Marina Lindell, Peter Ehrström
European Political Science
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Politisk inkludering bland finlandssvenskar (2020)
Thomas Karv, Marina Lindell, Lauri Rapeli
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A Participatory Personality? Examining the Influence of Personality Traits on Political Participation (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Samtal om svenskan:: hur diskussionsregler med moderering motverkar gruppolarisering i likasinnade grupper, (2018)
Marina Lindell, Kim Strandberg, Staffan Himmelroos, Kimmo Grönlund
Politiikka
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
What drives the polarisation and moderation of opinions? Evidence from a Finnish citizen deliberation experiment on immigration (2017)
Marina Lindell, André Bächtiger, Kimmo Grönlund, Kaisa Herne, Maija Setälä, Dominik Wyss
European Journal of Political Research
Visa på utgivarens sida
A2 Granskningsartikel, litteraturgranskning, systematisk granskning
James S. Fishkin: When the People Speak. Deliberative Democracy and Public Consultation (2010)
Marina Lindell
Politiikka


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Konklusion: hög tillit och regionala skillnader (2020)
Lauri Rapeli, Marina Lindell, immo Grönlund
B2 Bokavsnitt
Politisk inkludering bland finlandssvenskar: (2020)
Thomas Karv, Marina Lindell, Lauri Rapeli
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Genomtänkta åsikter (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Långsiktighet gynnar oss alla (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Mind the gap! (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Rationalitet versus känslor (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Synliggör socialt ansvar genom sociala bokslut (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
”The Big Five” förklarar en del (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Varför forska i finlandssvenskar? (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Vill du sitta i ett medborgarparlament? (2018)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Finland missköter samefrågorna. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Katalonien versus Spanien. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kolumn: Sociala mediers roll i #metoo (2017)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Kolumn: Ta steget ut ur din åsiktsbubbla (2017)
Marina Lindell
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Lokal demokrati på frammarsch. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Medborgarna förnyar Irland. Kolumn (2017)
Lindell Marina
Vasabladet
E1 Populär artikel, tidningsartikel
Skarven vid vägen en signal (2017)
Marina Lindell
Vasabladet
D1 Artikel i en facktidskrift
“Benchmarking” Deliberative Quality across Sites (2016)
André Bächtiger, Marina Lindell
PolComm Report
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Språkbarometern 2004-2016: Språkklimat och språklig service i tvåspråkiga kommuner (2016)
Marina Lindell
D4 Publicerad utvecklings- eller forskningsrapport eller studie
Från opinion till deliberation (2008)
Marina Lindell
E3 Redigerat populärverk
Metodantologi – tankar bakom pedagogiska metoder (2007)
Marina Lindell
Svenska folkskolans vänner
G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
Parlamentarisk högerextremism. En studie av högerextrema partier i Frankrike, Österrike och Italien. (1998)
Marina Lindell


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-25-01 vid 13:38

Kom i kontakt