Peer-reviewed publications

C2 Edited book
ICO Iconographisk Post. 2019: 1-2 (2019)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
C2 Edited book
Ecce leones! Om djur och odjur i bildkonsten: (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
Artifex
C2 Edited book
ICO Iconographisk Post. 2018: 1-2 (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
C2 Edited book
ICO Iconographisk Post. 2018: 3-4 (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
A4 Conference proceedings
Inledning. Djur och odjur i bildkonsten (2018)
Lars Berggren
Artifex
A1 Journal article (refereed)
Från heretiker till helgon. Giordano Brunos ikonografi genom fyra sekler (2017)
Lars Berggren
ICO Iconographisk post
A4 Conference proceedings
I hopp om det eviga livet. Dopfunten som performativt objekt (2017)
Lars Berggren
Hikuin
Forlaget Hikuin
A1 Journal article (refereed)
Vattnet ovanför. Om den himmelska hydraulikens ikonografi (2017)
Lars Berggren
ICO Iconographisk post
C1 Book
Väggarna talar. Åbo Akademis byggnader under hundra år (2017)
Lars Berggren, Annette Landen
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Gustav II Adolfs många skepnader. Miles Christi, Lejonkung, romersk kejsare & landsfader (2015)
Lars Berggren
ICO Iconographisk Post
A1 Journal article (refereed)
Ædiculan i Lunds domkyrkas norra transept. En undersökning av skulpturen och dess bemålning

(2014)
Lars Berggren, Bo Ossian Lindberg
Iconographisk post : a nordic review of iconography
Iconographisk post : a nordic review of iconography
C2 Edited book
Cogs, Cargoes, and Commerce : Maritime Bulk Trade in Northern Europe, 1150-1400 (2002)
Lars Berggren, Nils Hybel, Annette Landen
A3 Book section, Chapters in research books
L'iconografia bruniana (2002)
Lars Berggren
A3 Book section, Chapters in research books
Preface (2002)
Lars Berggren, Annette Landen
A3 Book section, Chapters in research books
Bilden av Giordano Bruno (2001)
Lars Berggren
Nordic academic press
A3 Book section, Chapters in research books
Bilden som källa (2001)
Lars M Andersson, Lars Berggren, Ulf Zander
Nordic academic press
C2 Edited book
Mer än tusen ord: bilden och de historiska vetenskaperna (2001)
Lars M Andersson, Lars Berggren, Ulf Zander
Nordic academic press
A3 Book section, Chapters in research books
Scandinavian Trade in Stones and Timber (2000)
Lars Berggren, Annette Landen
Routledge
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Giordano Bruno på Campo dei Fiori: ett monumentprojekt i Rom 1876–1889 (1991)
Lars Berggren


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Att slå näsan av Zlatan (2019)
Carl Nylander, Lars Berggren
ICO Iconographisk post
D1 Article in a trade journal
Den konsthistoriska kursen (2018)
Lars Berggren
Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
D1 Article in a trade journal
De romerska papegojorna (2018)
Lars Berggren
Romhorisont.Tidskrift för Föreningen Svenska Rominstitutets vänner och Svenska Institutet i Rom
B1 Non-refereed journal articles
Det 26. Nordiska Ikonografiska Symposiet (2018)
Lars Berggren, Annette Landen
ICO Iconographisk post
B1 Non-refereed journal articles
Utställningen De medeltida lejonen i Lunds domkyrka (2015)
Lars Berggren
ICO Iconographisk post
B1 Non-refereed journal articles
Det enade Italien – Myt eller verklighet? (2012)
Lars Berggren
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Josef Strzygowski och historien om ett tidigt vägval i Åbo Akademis historia (2010)
Lars Berggren
Finsk tidskrift
D2 Article in a professional book
Brottsplats Gotland (1999)
Lars Berggren

Last updated on 2020-16-01 at 08:10