Peer-reviewed publications

C1 Book
Professionell röstanvändning i läraryrket (2017)
Ann-Christin Furu
C2 Edited book
Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Book section, Chapters in research books
Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet (2015)
Ann-Christin Furu, Eva Ahlskog-Björkman
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Last updated on 2018-19-09 at 19:40