Christin Furu

Projektforskare, Pedagogik
Universitetslärare, Pedagogik
E-post: christin.furu@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503291862
Telefon: +358-6-3247063


Referentgranskade publikationer

C1 Bok
Professionell röstanvändning i läraryrket (2017)
Ann-Christin Furu
C2 Redigerat verk
Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet (2015)
Ann-Christin Furu, Eva Ahlskog-Björkman
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Senast uppdaterad 2020-28-05 vid 15:20

Dela länk