Doctor of Education

Christin Furu

Projektforskare, Pedagogik
Universitetslärare, Pedagogik
E-post: christin.furu@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503291862
Telefon: +358-6-3247063


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Barns deltagande i förskole- och daghemskontext under inledningen av coronavirusets utbrott i Finland och Sverige (2020)
Heikkilä M., Furu A-C., Hellman A., Lillvist A. & Rantala A.
Barn
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Narratives on sustainability and sloyd in Finnish ECEC. (2019)
Furu A-C.
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
C1 Bok
Professionell röstanvändning i läraryrket (2017)
Ann-Christin Furu
C2 Redigerat verk
Forskningsperspektiv på barnträdgårdslärares professionalism (2015)
Eva Ahlskog-Björkman, Ann-Christin Furu
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Meningsskapande i förskolan – om kommunikationen mellan pedagog och barn vid en skapande aktivitet (2015)
Ann-Christin Furu, Eva Ahlskog-Björkman
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier


Övriga publikationer


Senast uppdaterad 2020-23-06 vid 12:03