Tom Carlson

Forskningsledare, Samhällsvetenskaper
Akademilektor, Samhällsvetenskaper
E-post: tom.carlson@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219555
Telefon: +358-6-3247113


Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland (2019)
Tom Carlson, Elisa Kannasto, Kim Backström
Publication Office of the European Union
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Election Posters in Finland: Cueing Emotions with Visual Imagery (2017)
Tom Carlson
Springer
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Expanding the Online Political Demos but Maintaining the Status Quo?: Internet and Social Media Use by Finnish Voters Prior to Elections, 2003–15 (2017)
Kim Strandberg, Tom Carlson
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Persuading Beyond Words: Visual Appeals in the 2014 European Election Campaign (2017)
Tom Carlson, Bengt Johansson, Orla Vigsø
Palgrave Macmillan
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Citizens’ Emotional and Cognitive Responses to Focusing Events - An Experimental Study (2015)
Jenny Lindholm, Tom Carlson, Göran Djupsund, Joachim Högväg, Kim Strandberg
International Journal of Mass Emergencies and Disasters
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Do Web Campaigns by Party Leaders Enhance the Images of Party Leaders Held by Voters?: Experimental Evidence from Finland (2014)
Carlson T, Djupsund G, Strandberg K
IGI Publishing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Taking Risks in Social Media Campaigning: The Early Adoption of Blogging by Candidates (2014)
Tom Carlson,* Göran Djupsund, Kim Strandberg
Scandinavian Political Studies
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
The rise of web campaigning in Finland (2012)
Tom Carlson, Kim Strandberg
Cambridge University Press
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Plus ça change, plus ç’est la même chose? The Evolution of Finnish Web Campaigning 1996–2004 (2008)
Carlson T, Strandberg K
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Riding the Web 2.0 Wave: Candidates on YouTube in the 2007 Finnish National Elections (2008)
Tom Carlson, Kim Strandberg
Journal of Information Technology and Politics
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Finland: the European Parliament Election in a Candidate-Centered Electoral System (2007)
Carlson T, Strandberg K
Routledge
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
It's a Man's World? Male and Female Election Campaigning on the Internet (2007)
Tom Carlson
Journal of Political Marketing
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kandidatbloggar i det finländska presidentvalet 2006: strategier och effekter (2007)
Carlson T
Politiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The 2004 European parliament election on the web: Finnish actor strategies and voter responses (2005)
Tom Carlson, Kim Strandberg
Information Polity
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Catching the “Wired Voters”? Campaigning on the Internet (2003)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Review
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Den finländska valreklamen mellan nytt och gammalt (2001)
Carlson T
Finsk tidskrift
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Gender and political advertising across cultures: a comparison of male and female political advertising in Finland and the US (2001)
Carlson T
European Journal of Communication
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Lyckliga dagar åt alla? Finländsk partireklam i televisionen under 1990-talet (2001)
Tom Carlson
Politiikka
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Old Wine in New Bottles? The 1999 Finnish Election Campaign on the Internet (2001)
Tom Carlson, Göran Djupsund
International Journal of Press/Politics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Kön och politisk marknadsföring: En analys av finländska manliga och kvinnliga riksdagskandidaters TV-reklam (2000)
Carlson T
Nordicom Information
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Tabloidiseras dagspressen? Utvecklingstendenser i finländsk och svensk regional- och rikspress 1982–1997 (1998)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Information
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Trivial Stories and Fancy Pictures? Tabloidization Tendencies in Finnish and Swedish Regional and National Newspapers 1982-1997 (1998)
Djupsund G, Carlson T
Nordicom Review


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Högt i tak och brett mellan väggarna? (2005)
Djupsund G, Carlson T
Samforsk
B2 Bokavsnitt
Den politiska reklamen – konflikternas scen? (2001)
Carlson T
Demokratiinstitutet
B2 Bokavsnitt
Political Language (1995)
Lauri Karvonen, Goran Djupsund , Tom Carlson
Dartmouth

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:52