Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Conceptualizing mechanisms influencing strategizing in business networks. (2017)
Anna-Greta Nyström, Joachim Ramström, Jan-Åke Törnroos
Journal of Business and Industrial Marketing
Visa på utgivarens sida
A4 Konferenspublikationer
Strategizing processes in business network development: conceptualising roles and positions (2014)
Anna-Greta Nyström, Joachim Ramström, Jan-Åke Törnroos
C2 Redigerat verk
Intercultural Marketing Management in the Spotlight – what and why, but what about the how? (2012)
Joachim Ramström, Maria Ivanova, Anna-Greta Nyström
International marketing at Åbo Akademi University, School of Business and Economics


Övriga publikationer

B3 Icke-referentgranskade konferenspublikationer
Developing a team-based innovation education (2014)
J. Ramström, A.G. Nyström, J. Lindström
B2 Bokavsnitt
Epilogue: Learning intercultural marketing management (2012)
Joachim Ramström, Anna-Greta Nyström, Maria Ivanova
Åbo Akademis bibliotek
D2 Artikel i en professionell bok
Monialainen tiimioppiminen työelämän kehittämisprojekteissa – case INNO58h (2012)
Timo Linnossuo, Joachim Ramström, Anna-Greta Nyström
Turun ammattikorkeakoulu

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51