Kristina Ström

Professor, Pedagogik
E-post: kristina.strom@abo.fi
Mobiltelefon: +358-503662898
Telefon: +358-6-3247300


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Professional collaboration between class teachers and special educators in Swedish rural schools (2019)
Gerd Pettersson, Kristina Ström
British Journal of Special Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The three-tiered support system and the special education teachers’ role in Swedish-speaking schools in Finland (2019)
C. Sundqvist, C. Björk-Åman, K. Ström
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Consultation in Special Needs Education in Rural Schools in Sweden: An Act of Collaboration between Educators (2017)
Gerd Pettersson, Kristina Ström
Journal of Education and Training
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Teachers' Views on Support in Small Rural Schools for Students with Special Educational Needs (2016)
Gerd Pettersson, Kristina Ström, Jan-Birger Johansen
Nordic Studies in Education / Nordisk Pedagogik
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
From special (class) teacher to special educator: The Finnish case (2015)
Kristina Ström, Britta Hannus-Gullmets

Waxmann Verlag
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Special Education Teachers as Consultants. Perspectives of Finnish Teachers. (2015)
Christel Sundqvist, Kristina Ström
Journal of Educational and Psychological Consultation
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Consultation in special needs education in Sweden and Finland: a comparative approach (2014)
Sundqvist C, Nisser DV, Strom K
European Journal of Special Needs Education
Visa på utgivarens sida


Övriga publikationer

D1 Artikel i en facktidskrift
Styrdokument och specialpedagogik i Sverige och Finland (2018)
Kristina Ström
Dyslexi – aktuellt om läs- och skrivsvårigheter
B2 Bokavsnitt
De tidiga insatsernas betydelse för högstadiet i Finland (2014)
Kristina Ström, Ulla Lahtinen


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:54