Peer-reviewed publications

A3 Book section, Chapters in research books
Makten och pengarna. Finansiering och beslutsfattande vid Åbo Akademi, cirka 1960–2000 (2018)
Anders Ahlbäck
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Rör inte min undervisning! Debatten om undervisningens traditioner, former och syften vid Åbo Akademi, ca 1965–2005: (2018)
Anders Ahlbäck
Åbo Akademis förlag
A3 Book section, Chapters in research books
Unwelcome knowledge. Resistance to pedagogical knowledge in a university setting, c.1965–2005 (2018)
Anders Ahlbäck
Nordic academic press
A3 Book section, Chapters in research books
Åbo Akademi och samhället (2018)
Anders Ahlbäck, Henry Nygård
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Armeijakokemusten jatkuvuuksia. Kertomuksia asevelvollisuudesta Suomessa 1890-luvulta 1930-luvulle (2017)
Anders Ahlbäck
Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisuja
Nuorisotutkimusverkosto
A3 Book section, Chapters in research books
The Cult of Heroes (2017)
Anders Ahlbäck, Tuomas Tepora, Ville Kivimäki
Macmillan
A1 Journal article (refereed)
Changing the narratives of university history (2015)
Anders Ahlbäck, Laura Hollsten
Kasvatus ja Aika
A3 Book section, Chapters in research books
Ethnicity, Military Service and Male Civic In/Exclusion in Finland, 1918–1928 (2014)
Anders Ahlbäck
Cambridge scholars publishing
C2 Edited book
Introduction ; Gender, war and peace - breaking up the borderlines (2014)
Anders Ahlbäck, Fia Sundevall
University Press of Eastern Finland
A3 Book section, Chapters in research books
Masculinities and the Ideal Warrior: Images of the Jäger Movement (2014)
Anders Ahlbäck
Brill
A3 Book section, Chapters in research books
Taistelu mieheyden militarisoinnista itsenäisyyden alkuvuosina (2014)
Anders Ahlbäck
Vastapaino


Other publications

E1 Popularised article, newspaper article
Ovanlig bok om mäns längtan efter barn (2015)
Anders Ahlbäck
Hufvudstadsbladet
B1 Non-refereed journal articles
Att synliggöra det osynliga könet. Tre genushistorikers erfarenheter av manlighet som analytisk kategori (2014)
Anders Ahlbäck, Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg
Sukupuolentutkimus
B3 Non-refereed conference proceedings
Between independence and belonging: On the paradoxes of modern military masculinity (2014)
Anders Ahlbäck
Makadam

Last updated on 2017-20-06 at 09:51