Anna Korhonen

Universitetslärare, Pedagogik
E-post: anna.korhonen@abo.fi
Mobiltelefon: +358-469219528
Telefon: +358-6-3247368


Referentgranskade publikationer

A4 Konferenspublikationer
Koodinvaihdot kolmanteen kieleen suomen ja ruotsin kielten luokkatandem-opiskelussa (2015)
Katri Karjalainen, Charlotta Engberg, Michaela Pörn, Anna Korhonen
VAKKI publications


Övriga publikationer

D5 Textbok, professionell handbok eller guide
Klasstandem - En resa över språkgränsen = Luokkatandem - Matka yli kielirajan (2016)
Åsa Löf, Heli Koskinen, Michaela Pörn, Katri Hansell, Anna Korhonen, Charlotta Engberg
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:51