Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Barnets rättigheter möter småbarnspedagogiken (2017)
Marina Lundkvist
Åbo Akademi
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
From universalism to selectivity? The background, discourses and ideas of recent early childhood education and care reforms in Finland (2017)
Marina Lundkvist, Josefine Nyby, Janne Autto, Mikael Nygård
Early Child Development and Care
Visa på utgivarens sida
A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Delaktighet - en central aspekt av demokrati inom småbarnspedagogik (2015)
Marina Lundkvist
Åbo Akademi, Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier

Senast uppdaterad 2018-19-09 vid 19:40