Yrkesmässiga intressen

Caring sciences, Young people


Forskningsområden


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ethnic and Language Identities among Finland-Swedish Young People (2018)
Jean d’Amour Banyanga, Lilemor Östman, Jacob Kurkiala, Pia Nyman-Kurkiala
European Journal of Social Science Education and Research
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Ethos: The heart of ethics and health (2017)
Lillemor Östman, Yvonne Näsman, Katie Eriksson, Lisbet Nyström
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fruktan för arbete som en del av livet: om den unga människans hemmastaddhet (2016)
Lillemor Östman, Carola Wärnå-Furu, Lisbet Nyström
Hoitotiede
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
A novel fish rhabdovirus from Sweden is closely related to the Finnish rhabdovirus 903/87 (2002)
Johansson T, Ostman-Myllyoja L, Hellström A, Martelius S, Olesen NJ, Björklund H
Virus Genes


Övriga publikationer

B2 Bokavsnitt
Från Bild till Text (2015)
LIllemor Östman-Myllyoja
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap
B2 Bokavsnitt
Kvalitativ innehållsanalys som moment i en tolkningsmodell (2015)
Lillemor Östman-Myllyoja, Lisbet Nyström
Åbo Akademi, Enheten för vårdvetenskap


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2020-03-03 vid 08:10