Referentgranskade publikationer

G5 Doktorsavhandling (artikel)
Barnafödandets mysterium - en begrundan av vardande och vårdande (2018)
Åsa Larsson
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The ethos of caring within midwifery: A history of ideas study (2018)
Åsa Larsson, Yvonne Hilli
Nursing Ethics
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
The meaning of caring in prenatal care from Swedish women’s perspectives (2017)
Åsa Larsson, Carola Wärnå-Furu, Yvonne Näsman
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Expecting a child: pregnancy in light of an ontological health model (2016)
Åsa Larsson, Carola Wärnå-Furu, Yvonne Näsman
Scandinavian Journal of Caring Sciences
Visa på utgivarens sida
A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Fördjupad hälsa: Kvinnors upplevelse av att planera och föda sitt barn hemma (2014)
Åsa Larsson, Terese Bondas, Ingela Lundgren
Hoitotiede

Senast uppdaterad 2018-03-10 vid 08:08