Referentgranskade publikationer

G4 Doktorsavhandling (monografi)
Bevegelsens lindring - lindringens bevegelse - Omsorgssamtale med barn (2014)
Astri Melheim

Senast uppdaterad 2017-20-06 vid 09:51