PhD Candidate

Isik Ulubas

Doktorand
E-post: isik.ulubas@abo.fi


Referentgranskade publikationer

A1 Originalartikel i en vetenskaplig tidskrift (referentgranskad)
Aggression, Victimization and Sexual Harassment among Young Adolescents in Turkey (2018)
Isik Z. Ulubas, Kaj Björkqvist, Karin Österman
European Journal of Social Science Education and Research
Visa på utgivarens sida


Samverkansaktiviteter


Senast uppdaterad 2019-15-05 vid 12:51