Yiran Chen

E-post: yiran.chen@abo.fi


Övriga publikationer

G2 Magistersavhandling, civilingenjörsavhandling
An ecosystem approach towards port operation in Finland (2018)
Yiran Chen

Senast uppdaterad 2019-02-11 vid 08:08