Peer-reviewed publications

C2 Edited book
Finsk Tidskrift 5/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 6/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 7-8/2018 (2018)
Hanna Lindberg
Föreningen Granskaren
A1 Journal article (refereed)
”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare”. Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878 (2018)
Hanna Lindberg
Historisk tidskrift för Finland
A1 Journal article (refereed)
Neste War 1970–1972 :The First Victory of the Budding Finnish Environmental Movement (2018)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Mats Wickström
Arcadia
View on publisher's site
C2 Edited book
Finsk Tidskrift 6/2017 (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Föreningen Granskaren
A1 Journal article (refereed)
Lutheranism and Welfare State Expertise. The Example of Heikki Waris (2015)
Hanna Lindberg
Perichoresis
View on publisher's site
G4 Doctoral dissertation (monograph)
Mannen som objekt och problem. Heikki Waris och betydelsen av kön i vetenskaplig socialpolitik, ca 1930–1970 (2014)
Hanna Lindberg
Åbo Akademis förlag
A1 Journal article (refereed)
Aktiva, kunniga, sociala arbetare. Den arbetande mannen som problem och objekt i 1950-talets socialpolitiska forskning (2012)
Hanna Lindberg
Historisk tidskrift för Finland


Other publications

B1 Non-refereed journal articles
Att förstå samband och olikheter [editorial] (2018)
Hanna Lindberg
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Att resa i tid och rum [editorial] (2018)
Hanna Lindberg
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Mångfald och kvalitet [editorial] (2018)
Hanna Lindberg
Finsk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Book review: Biography, Gender and History: Nordic perspectives (2017)
Hanna Lindberg
Scandinavian Journal of History
View on publisher's site
B1 Non-refereed journal articles
Handel med främlingar. Kulturmöten, konsumtion och rörlig handel i Finland 1840-1940 (2017)
Hanna Lindberg, Johanna Wassholm
Arbetarhistoria : meddelande från arbetarrorelsens arkiv och bibliotek
B1 Non-refereed journal articles
Lokal miljöaktivism föds. Aktionsgruppen för Nylands skärgård och Nestekriget på Hangö udd (2017)
Hanna Lindberg
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Långläsning: Från dominerande husfader till mjukispappa? Den finländska pappan under 100 år (2017)
Hanna Lindberg
Svenska YLE
B1 Non-refereed journal articles
Miljö, migration och språkpolitik : en förhistoria [editorial] (2017)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Johanna Wassholm, Mats Wickström
Finsk tidskrift
E1 Popularised article, newspaper article
Upp till kamp för miljön! Lokal aktivism på Hangö udd (2017)
Hanna Lindberg
Ta plats
B1 Non-refereed journal articles
Reflektioner om historikernas roll i den finländska utredningen om barnskyddets historia (2016)
Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg, Pirjo Markkola
Historisk tidskrift
B1 Non-refereed journal articles
Att synliggöra det osynliga könet. Tre genushistorikers erfarenheter av manlighet som analytisk kategori (2014)
Anders Ahlbäck, Matias Kaihovirta, Hanna Lindberg
Sukupuolentutkimus
B1 Non-refereed journal articles
[Rec. av] Karin Carlsson, Den tillfälliga husmodern. Hemvårdarinnekåren i Sverige 1940–1960 (2014)
Hanna Lindberg
Scandinavian Economic History Review
View on publisher's site

Last updated on 2018-19-09 at 19:40