Referentgranskade publikationer

A3 Bokavsnitt, kapitel i forskningsböcker
Co-residence and Early Maternal Perinatal Association (2017)
Jan Antfolk, Helena Godenhjelm
Springer
Visa på utgivarens sida

Senast uppdaterad 2019-06-08 vid 08:10